Strona www stworzona w kreatorze WebWave by Paweł Pawłowski

Hotel

 

Cennik pobytu Gościa hotelowego obowiązujący od 20.06.2022:

 

Pobyt : 3 osoby w pokoju 3 osobowym weekend - osobo - doba - koja = 120 ,- zł ze śniadaniem cateringowym ;

Pobyt : 2 osoby w pokoju 3 osobowym weekend - osobo - doba - koja = 150,- zł ze śniadaniem cateringowym ;

Pobyt : 4 osoby w pokoju 4 osobowym weekend - osobo - doba - koja = 100,- zł ze śniadaniem cateringowym ;

Pobyt : 3 osoby w pokoju 4 osobowym weekend - osobo - doba - koja = 120,- zł ze śniadaniem cateringowym ;

Pobyt : 2 osoby w pokoju 4 osobowym weekend - osobo - doba - koja = 150,- zł ze śniadaniem cateringowym ;

UWAGA: OPŁATY WAKACYJNE . Opłaty za wynajem pokoi w dni powszednie od poniedziałku do piątku wynoszą o 20,- zł mniej na każdej pozycji. Przykład : nocleg trzech osób z niedzieli na poniedziałek w pokoju 3 osobowym kosztuje ( osobo – doba – koja ) 100 zł ze śniadaniem cateringowym. Ceny obowiązują w miesiącach wakacyjnych tj. od 20.06.2022 do 30.09.2022 r.

Uwaga: „CHEAP SLEEP”. Oferujemy noclegi typu „cheap sleep”. Nocleg w kontenerze mieszkalnym 4 osobowym ( łóżka piętrowe , materace , pościel ) 40,- zł osobo – doba – koja.

Sanitariaty ( prysznic, WC, umywalki ,)w części socjalnej 17 m od kontenera.

Istnieje możliwość magazynowania sprzętu nurkowego w boksach technicznych.

Opłata bazowa osoby nurkującej wynajmującej nocleg w kontenerze mieszkalnym 30,- zł za dzień nurkowy.

Opłata bazowa osoby nurkującej, wynajmującej pokój hotelowy = 25,- zł za dzień nurkowy ;

Osoba nienurkująca , towarzysząca osobie nurkującej i wynajmująca pokój hotelowy nie płaci opłaty bazowej ;

Osoba odwiedzająca osobę nurkującą lub wynajmują pokój hotelowy lub miejsce w kontenerze mieszkalnym uiszcza opłatę pobytową w wysokości 10,- zł osobo – dzień oraz opłatę parkingową w wysokości 5,- zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania auta / motocykla /traktora ;

Cena za wynajem kajaka dla osoby wynajmującej pokój hotelowy lub miejsce w kontenerze mieszkalnym wynosi 15,- zł za każdą rozpoczętą godzinę najmu. Wynajem kajaka przez osobę nie będącą Gościem hotelowym wynosi 20,- zł za każdą rozpoczętą godzinę najmu.

Uwaga : zniżki obowiązujące na Bazie nie sumują się.

 

Załącznik nr 1 regulaminu hotelowego

 

Wykaz niektórych opłat rekompensacyjnych

z tytułu uszkodzenie lub zniszczenia sprzętu i wyposażenia obiektu hotelowego – Bazy Nurkowej „Machów”.

1. Wymiana patentowej wkładki zamka w przypadku zagubienia klucza: 100,-zł

2. Dezynfekcja pokoju: 4.000,- zł

3. Wyłączenie pokoju z ruchu hotelowego w przypadku oczekiwania na dezynfekcję pokoju spowodowanej paleniem tytoniu: 1.000,- zł

4. Grzywna w przypadku załączenia alarmu pożarowego wywołanego paleniem tytoniu w pomieszczeniach hotelowych: 5.000,- zł

 

 

Cennik wyposażenia w przypadku konieczności wymiany z powodu zniszczenia :

 

1. Kosz na śmieci 100,- zł

2. Lustro w łazience 500,- zł

3. Ręcznik duży 50,-zł

4. Ręcznik mały 25,- zł

5. Telewizor wg wyceny rynkowej

6. Pilot do telewizora 90,- zł

7. Ilustracje 80,- zł

8. Poszwy i poszewki 90,- zł

9. Prześcieradło 50,- zł

10. Podkład pod prześcieradło 150,- zł

11. Półki z lampkami 300,- zł

12. Moskitiera 150,- zł

13. Meble balkonowe 500,- zł

14. Lodówka wg wyceny rynkowej

15. Czajnik zespolony 400,- zł

16. Meble i urządzenia łazienkowe wg wyceny szacunkowej

17. Narzuty na łóżka 200,- zł

18. Kubki firmowe 30,- zł

19. Sztućce 15,- zł szt.

20. Elementy wyposażenia elektrycznego wg wyceny szacunkowej

21. Rolety okienne wg wyceny rynkowej 

 

Załącznik nr 2 regulaminu hotelowego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Bazy Nurkowej „ Machów „ Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:Pracownik administracyjny Bazy Nurkowej – Mirosław KOWALCZYK ; Krzysztof GRONEK - reprezentujący Ligę Obrony Kraju z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 889 403 441 ; 606 662 169 e-mail: divermen@interia.pl

Inspektorem ochrony danych jest: osoba wyznaczona przez Prezesa Ligi Obrony Kraju w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 14, 00-791 Warszawa. Kontakt poprzez sekretariat Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju telefon: 22 849-34-51, Fax: 22 849=35-95 e-mail: sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

realizacji Statutu Ligi Obrony Kraju zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie i w obiektach w tym hotelowych Ośrodka Szkolenia Wodno – Nurkowego Ligi Obrony Kraju - Bazie Nurkowej „Machów”, poprzez monitoring oraz prowadzenie ewidencji z zachowaniem prywatności i poszanowaniem godności osób; wykonywania innych czynności regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Organom nadrzędnym LOK;

Sądom Powszechny;

Jednostkom organizacyjnym prokuratury;

Policji;

Innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom, o których mowa w pkt. 4 odbywać się będzie wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Osoby, których dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych mają prawo do:

dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;

usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w pozostałych przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osobie, której te dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

REGULAMIN POBYTU W OBIEKCIE HOTELOWYM BAZY NURKOWEJ ,,MACHÓW”

§ 1

Zasady ogólne

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług, przebywania na terenie hotelu oraz odpowiedzialności.

Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie hotelu.

Regulamin jest dostępny w recepcji hotelu, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie facebooku „ Ekipa Nurkowa Bazy Machów”.

Teren bazy nurkowej , parkingu i części hotelowej jest monitorowany i chroniony zdalnie.

Gość hotelu który dokonał podpisania karty rejestracyjnej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych ujęte zostały w Klauzurze Informacyjnej Ośrodka Szkolenia Wodno – Nurkowego Ligi Obrony Kraju – Baza Nurkowa Machów , która jest dostępna w załączniku nr 2 regulaminu pobytu w obiekcie hotelowym Bazy Nurkowej.

Teren hotelowy wyposażony jest w sieć Wi – Fi.

 

§ 2

Doba hotelowa, płatność

 

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien złożyć w recepcji do godziny 9:00 w dniu planowanego wyjazdu. Administracja Bazy uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc .

Jeżeli Gość nie zwolni pokoju i nie zabierze swoich rzeczy do godziny 11:00 w dniu wyjazdu i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu, administracja Bazy naliczy opłatę za kolejną dobę w wysokości ceny pełnej za dobę hotelową.

Płatność za pobyt następuje z góry i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

 

§ 3

Rezerwacja i rejestracja

 

Najmujący pokój Gość hotelu przy rejestracji zobowiązany jest do okazania pracownikowi biura dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający odczytanie danych osobowych Gościa pracownik biura ma prawo odmówić rejestracji Gościa i wydania klucza do pokoju. W przypadku odmowy okazania dokumentu lub odmowę podpisania karty rejestracyjnej, umowę o najem pokoju mieszkalnego uważa się za nieważną, a ewentualna wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dokonanie rezerwacji pokoju w okresie od 1 maja do 30 września może być uzależnione od dokonania wpłaty zaliczki w kwocie 20 % ceny pobytu za dobę.

Rezerwacja pokoju obowiązuje do godziny 24:00 dnia najmu.

Za niewykorzystany pokój zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

§ 4

Usługi

 

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

W przypadki zastrzeżeń dotyczących jakości usług uwagi należy niezwłocznie zgłosić w administracji Bazy.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku sprawność urządzeń technicznych bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji Gości.

Hotel nie prowadzi restauracji.

Doba hotelowa oferowana jest wraz ze śniadaniem w formie cateringowej. Śniadanie wydawane jest w dolnej sali okrągłej od godziny 08:15 do 09:00

Do godziny 14:00 w dzień poprzedzający wydanie śniadania istnieje możliwość zamówienia śniadania typu vege.

 

§ 5

Odpowiedzialność Gości

 

 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 • Gość hotelowy ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód zgodnie z wyceną szkód wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu.

 • W przypadku wyrządzenia szkód, gość hotelowy winien niezwłocznie powiadomić administrację Bazy .

 • Na terenie hotelu w pokojach hotelowych i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów poza wyznaczonym do tego miejscem zgodnie z postanowieniami ustaw z dnia 08 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia prze następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dz.U.Nr 81,poz.529).

 • Za złamanie zakazu hotel obciąży Gościa kwotą 4.000,- zł za dezynfekcję pokoju oraz kwotą 1.000,- zł za straty wynikłe z powodu wyłączenia pokoju z ruchu hotelowego. W przepadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego kara grzywny wynosi od 5.000,- zł.

 • Na terenie hotelu obowiązuje zakaz akwizycji i hazardu

 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa pozostawionego na parkingu hotelowym jak i poza nim.

 • Parking jest ogrodzony, monitorowany, niestrzeżony.

 • Główna brama wjazdowa na teren bazy jest otwarta w godzinach od 8:00 do 22:00

 • W przypadku konieczności wyjazdu/wjazdu w innych godzinach, po wcześniejszym zgłoszeniu Gościowi hotelowemu umożliwia się przejazd przez bramę lub też otrzyma on klucz od bramy parkingu hotelowego.

 • Przedmioty pozostawione będą przechowywane przez 3 miesiące od daty wymeldowania w celu odebrania ich przez właściciela.

 • 12. Zabrania się używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 • Zabrania się wnoszenia i przechowywania w pokojach mieszkalnych materiałów wybuchowych, łatwopalnych , iluminacyjnych, broni i amunicji oraz przedmiotów i materiałów mogących zakłócić mir hotelowy.

 • Zabrania się wnoszenia i przechowywania w pokojach mieszkalnych sprzętu nurkowego, wielkogabarytowego.

 • Gość hotelowy nurkujący na czas pobytu w hotelu ma możliwość bezpłatnego przechowywania sprzętu nurkowego w wentylowanych, zabezpieczonych boksach magazynowych , znajdujących się w części zaplecza technicznego.

 

§ 6

Cisza nocna

W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.

§ 7

Postanowienia dodatkowe

Zabrania się hałasowania i powodowania innych rzeczy, które mogą przeszkadzać i stwarzać dolegliwości innym Gościom.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu, hotel ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa z hotelu.

Gość zobowiązany jest przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością .W przypadku jego utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładek w zamku i klucza w kwocie wymienionej w załączniku nr 1 do Regulaminu pobytu w obiekcie hotelowym Ośrodka Szkolenia Wodno – Nurkowego – Bazy Nurkowej „Machów”.

Gość hotelowy ma prawo do przyjmowania w godzinach od 07:00 do 22:00 osoby odwiedzające. Pobyt osoby odwiedzającej, parkowanie pojazdów tych osób na terenie Bazy Nurkowej podlega opłatom wymienionym w cenniku opłat dla klientów campingowych i innych, nie będących osobami korzystającymi z nurkowiska.

Gość hotelowy powiadamia administrację Bazy o przybyciu osoby odwiedzającej bez wezwania ze strony administracji Bazy.

Hotel nie prowadzi depozytu hotelowego i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe klienta.

Wróć

Zaplecze hotelowe:

7 pokoi - 3 osobowe

4 pokoje - 2 osobowe

1 pokój o podwyższonym standardzie ( klimatyzacja, oddzielna sypialnia) -

 2 - osobowy STUDIO

W każdym pokoju znajduje się pełny węzeł sanitarny- mini lodówka, TV, zestaw powitalny (czajnik, kubki).
W pokojach z balkonem znajdziecie również zestawy wypoczynkowe.
Oferujemy noclegi typu „cheap sleep”.
Nocleg w kontenerze mieszkalnym 4 osobowym (łóżka piętrowe , materace , pościel )
W maju wybudowaliśmy kolejną dużą wiatę nurkową, która będzie do Waszej dyspozycji.